Mantelzorgwoningen

Vanaf 1 november 2014 heeft de Rijksoverheid de regels voor vergunningvrij bouwen vereenvoudigd. Alle gemeentes in Nederland moeten deze nieuwe wet-en regelgeving volgen. Voor u betekent dit dat u makkelijker een mantelzorgwoning, zoals onze Zorg Cube, kunt bouwen op uw achtererf, om bijvoorbeeld als kind intensieve zorg of ondersteuning aan uw ouder(s) te geven. Een familiaire relatie is overigens geen noodzaak voor het vergunningvrij bouwen van mantelzorgwoningen. Ook zorg aan een persoon die rechtstreeks volgt uit de sociale relatie die tussen u en de hulpbehoevende bestaat, valt onder de noemer van mantelzorg, zolang dit niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven.

Minder regels voor mantelzorgwoningen

Vergunningsvrij bouwen betekent niet dat er helemaal geen regels meer zijn. Zo mag de nokhoogte van de mantelzorgwoning maximaal 5 meter zijn, en mag de mantelzorger of mantelzorgontvanger alleen op de benedenverdieping van het bijgebouw wonen. Heeft de mantelzorgwoning een etage of zolder? Dan mag hier geen keuken, woonkamer, badkamer of slaapkamer aanwezig zijn. Het toegestane oppervlak van de mantelzorgwoning hangt overigens af van de grootte van het perceel en de al aanwezige bouwwerken. En de afstand tussen de mantelzorgwoning en de openbare ruimte moet minimaal 1 meter zijn.

Einde van de mantelzorg

Mantelzorgwoningen zijn vergunningsvrij zolang de mantelzorgrelatie duurt. Zodra er geen mantelzorg meer wordt gegeven, mag het bouwwerk niet meer worden bewoond. De mantelzorgwoning  moet dan zo worden aangepast dat deze ook niet langer bewoond kan worden, door bijvoorbeeld verwijdering van het sanitair en keukenvoorzieningen. De mantelzorgwoning hoeft dus niet per se afgebroken te worden, maar zou in het vervolg bijvoorbeeld nog gebruikt kunnen worden als kantoor aan huis, berging of knutselschuur. Onze Zorg Cube biedt u een op maat gemaakte, moderne en stijlvolle mantelzorgwoning, die bovenal betaalbaar is.

.

2017-05-19T09:13:05+02:00